torsdag 19 februari 2009

Öppen pr-bransch ger trovärdighet och stolthet


Allt fler som vill uppmärksammas av omvärlden upptäcker pr som en stark kanal
I en undersökning som Sveriges annonsörer nyligen genomförde bland sina medlemmar utsågs pr tillsammans med internet som 2009 års stora vinnare. Trots branschens korta historia och lågkonjunktur står många kunder fortfarande på kö för att lära sig mer om pr och dess verktyg.
Men vad är pr, och vad är det för typer som pysslar med pr egentligen?

Pr-branschen brottas med problem
Samtidigt som vi spås en ljusnande framtid så brottas vi med pr-konsulter och byråer som vill lägga locket på och inte redovisa sina arbetsredskap eller agendor. Vad vi som pr-konsulter gör blir då mystiskt och svårt att förstå för både kunder och för den breda allmänheten. Det avspeglas bland annat i att man fortfarande år 2009 kan läsa avslöjande artiklar om hur personer eller företag tar in pr-konsulter, och att det skildras som något fult och oetiskt. Aldrig att den kritiken skulle yttras när samma arbete utförs från pressavdelningar på storföretag och intresseorganisationer.

Pr-jobbet är ett hantverk
Vi vet hur vi ska få politiker och beslutsfattare att lyssna och journalister att öppna mejlboxen och ta in våra tips. Vi ser till att de har ett bra underlag för beslut eller publicering, men i slutändan är det inte vi som pr-konsulter som tar besluten eller som skriver artiklarna. När vi har ont i en tand går vi till tandläkaren. När våra kunder behöver hjälp med nå ut med sina budskap går de till oss. Svårare än så är det inte. Många av oss har lång och bred utbildning och bred arbetserfarenhet bakom oss som gör oss till goda rådgivare, något vi är stolta över.

Vi lever i en demokrati, vilket också är grunden för vårt arbete
Vi har en fri och oberoende press och folkvalda politiker som tar egna beslut. Utan dessa grundbultar skulle vi som pr-konsulter inte ha något jobb. Vi är en legitim del av det demokratiska samhället. Föreställningen att pr-branschen skulle göra mer skada än nytta i vår demokrati vilar på okunskap som göds av bristen på transparens. Varför brottas vår bransch då fortfarande med en hyschhysch-mentalitet?

En del av förklaringen kommer från branschen själv
Pr-konsulter som värnar om onämnbara kunder, hemliga lobbyister och dolda agendor. Det finns många exempel som visar att stängt går före öppet. Visst är vi unika och har unik kunskap, men inte så unika att vi inte tål öppenhet. Vi kan berätta vilka vi jobbar för, redovisa våra agendor och vi jobba öppet och reglerat. Hemlighetsmakeri leder till att media tror att vi har något att dölja, medan öppenhet leder till trovärdighet.

En sluten pr-värld bidrar till hemlighetsmakeri som skadar vår bransch
Det är vår egen trovärdighet det handlar om, och våra möjligheter att utvecklas som bransch. Låt oss alla bidra till en öppen och avdramatiserad pr-bransch, där transparens är en heder, och där våra kunder är stolta över oss.

Karin Pontén

Ordförande Svenska pr-företagen och stolt pr-konsult tillika vd för Vår pr-byrå


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar