måndag 23 mars 2009

Min radio, precis som jag vill ha den!


Genom att digitalisera radion öppnas möjligheten att skapa egna radiokanaler. Den digitala radiomottagaren ska ha ett lätthanterligt program med vilket jag skapar mina personliga kanaler, eller redigerar de förinställda. Jag kan välja vilka program jag vill höra och med vilken musik, om jag nu vill ha musik. På detta sätt har jag kontroll över min egen radio, vad jag ska lyssna på och när.

Nyheterna är en viktig del, radion kan snabbt nå ut med nyheter till folket. Men jag har alltid funderat på varför jag som är helt ointresserad av sport ska behöva lyssna på den. Med framtidens radio slipper jag det. Jag väljer själv hur ofta och vilka nyheter som ingår i min kanal. Fördjupningar, sammanfattningar eller lite av båda? Det är upp till mig.


För att allt detta ska vara möjligt krävs digitala utsändningar av all radio eftersom man då får plats med alla slingor av musik, program och nyheter som går runt. Samtidigt som man gör den digitala övergången tycker jag att radion ska marknadsföras som ett märke och livsstil. Vilka program och vilken musik jag brukar ha i min kanal kan vara anslutet till sociala medier som Facebook, kanske ska min radio börja spelas direkt när du besöker min presentation.


Kommunikation mellan studio och lyssnare är viktig. Den både engagerar och förbättrar. Några av mina förslag är: fler program med möjlighet att höra av sig till, öppna redaktionsmöten och Creative Commons-licenser, alltså tillstånd att ladda hem och förändra radioprogram utan att tjäna pengar på det.


Jag tror alla dessa förändringar skulle minska illegal nedladdning av musik eftersom det med en personlig radio är mycket enkelt att lyssna på den musik man vill precis när man känner för det. Jag tror att en personlig radio skulle bli mycket attraktiv för alla parter. Radiolyssnandet skulle öka vilket i slutändan ger förbättrad kvalité på program och nyheter.


Tack vare dagens radio blir mina vardagssysslor roliga, men den gamla apparaten behöver en uppiggande förändring. Jag hoppas den snart är här, min personliga radio, precis som jag vill ha den!

Vill läsa hela min idé kan du ladda hem den från Teracoms hemsida.


Jonas Anghammar, student och stipendiat

fredag 20 mars 2009

Behövs reklamen i de nya medierna?


Det finns de som tror att reklamen försvinner i det nya medielandskap som växer fram. Internets tidiga visioner tecknar bilden av människan som en automat. En person som söker sig fram på rationellt vis. Som navigerar genom världen på ett analytiskt, metodiskt och skeptiskt sätt. Som enbart söker relevant information som grund för sina beslut. Som har förmågan att uppskatta det sanna världet av de möjligheter vi ställs inför. Och som medvetet och logiskt väger fördelar och nackdelar mot varandra vid varje val som hon ställs inför. I den här visionen är reklamen överflödig.

Men visionen är fel. Den grundar sig på en gammal syn på både ekonomi och människan.


Snarare har de kommersiella berättelserna blivit en del av våra liv och noggrant vävts in i vårt samhälle. Om den försvann över en natt skulle vi hamna i en ekonomisk kris så djup att vi förmodligen aldrig skulle komma ur den. I det perspektivet framstår den nuvarande finanskrisen som en ynklig vindpust.

I det ekonomiska perspektivet behövs alltså reklamen. Men hur står det till med reklamen sett i det mänskliga perspektivet? Har reklamen något existentiellt värde?

De flesta är övertygade om att reklamen förpestar vår tillvaro, den inkräktar våra privata rum, den förolämpar oss och avbryter vår konversation och våra tankar. Den får allt svårare att överleva eftersom vi som konsumenter fått större makt att värja oss från den – samtidigt som den lilla bit av reklamkakan som bygger framgångsrika, starka varumärken vinner i kraft. Hur den vinnande reklamen konkret kommer att se ut i framtiden återstår att se. Helt säkert är att den måste möta våra krav på nyskapande, på praktiska fördelar, psykologisk nytta, kulturell samhörighet och moderna myter. Till och med kärlek.


Faktum är att varumärken fyller en allt viktigare roll för oss. När de väl har skapat sig ett existensberättigande avlastar de oss från den ansträngande och energikrävande ångesten att välja ur den kakafoni av kommersiella lockrop som möter oss dagligen. Då får de kraften att skapa stamtillhörigheter, mening, mod och inspiration som lyfter oss till bättre versioner av oss själva.


Om vi leker med tanken att den nyttiga och användbara reklamen plötsligt skulle försvinna, skulle vi sannolikt bli dömda till att irra omkring som vilsna, otrygga själar i en tom och kall värld. Vi skulle sakna fotfäste, sammanhang, tillhörighet och något att tro på och inspireras av. Därför att bra reklam bygger på en berättartradition som vi burit inom oss ända sedan vi hoppade ner från träden. Bra reklam skapar nämligen samtal som är livsnödvändiga för vår psykiska hälsa. Och för att överleva i de nya medierna krävs att samtalen bygger på ett drama eller en konflikt som gör dem värda att spridas.

Det är inget nytt. De starka varumärkena har redan börjat fläta sig in djupt i våra liv och är på god väg att ersätta våra trygghetssystem, liksom kyrkan, familjen och idrottslaget. De förvandlas mer och mer till ett slags nav som våra liv kretsar kring. Och någonstans i framtiden kommer tekniken ge oss en tillvaro där vi till och med har frigjort oss från våra vänner, en värld där vi twittrar oss fram som sociala lejon på en savann som befolkats av självdesignade, perfekta, ställföreträdande avatarer.

Det är möjligt att det låter som en dålig framtidsroman. Men tro mig, vi är delvis redan där. Och värre lär det bli. För problemet med den bästa reklamen – den vi vill ha – är att den är så infernaliskt svår att skapa. Den nyskapande reklamen har aldrig utgjort mer än max 10% av det totala reklamutbudet – och kommer heller aldrig att göra det. Vetenskapen kan inte ge oss något bra recept på kreativiteten, varje försök att fånga dess mystik slutar alltid i reduktionistiska konstruktioner som stjälper snarare än hjälper. För skapandets gåta har alltid lyckats glida undan alla former av processorienterad metodik.


Ja, den kreativa reklamen överlever. Den fortsätter leva för att den aldrig slutar att hitta nya sätt att förgylla vår tillvaro och nya sätt att berätta om dem oavsett vilka kanaler som står till buds. Därför att den alltid har ambitionen att växa till moderna myter som inspirerar oss till att ständigt vilja bli bättre. Därför att den stegvist kommer att förbättra våra liv och världen i övrigt.
Reklamen är lika odödlig som människan själv.

Och skälet till det är mycket enkelt.
Vi ser oss själva i den.


Per Robert Öhlin är författare, kommunikationskonsult och varumärkesstrateg.
www.minegoestoeleven.com

fredag 13 mars 2009

De nya medierna knyter väljare och valda närmare varandra


Det fanns en tid när medborgarna Sverige var hänvisade till att skicka ett brev eller ringa till riksdagen för att beställa ett protokoll om de ville veta vad riksdagsledamoten från hemtrakten hade sagt i den där intressanta debatten. Tage Erlander lär ha hållit två presskonferenser per år under delar av sin tid som statsminister.

Det har hänt en del sedan dess. Internet har revolutionerat politikens villkor. Insynen är mycket större idag än för bara några år sedan. Idag kan varje riksdagsledamot i princip hålla daglig direktkontakt med väljarna. Då syftar jag på exempelvis via bloggar, nätbaserade sociala forum och twittrande.


Twittrande, eller mikrobloggande, är den senaste trenden bland politiker som kommunicerar på den digitala arenan. ”Önskar att få lite datortid nån gång idag...”, ”är på debatt på Folkoperan” och ”sitter på ett skumpigt tåg till Budapest. Ska på möte med utskottsordförande i parlamentet” är tre så kallade tweets av tre olika riksdagsledamöter som publicerats på Sveriges Twixdag.


Mikrobloggandet har fått kritik för vara innehållslöst och sakna politiska budskap. För mig är twittrandet som bloggar, det finns bra och det finns dåliga. Politiska budskap eller inte, twittrandet minskar avstånden mellan politiker väljare. Vilken väljare som helst kan kommunicera med en riksdagsledamot med Twitter. Detsamma gäller traditionella bloggar, även om ställtiderna vanligtvis är längre än för en mikroblogg.

Redan idag finns Youtube. Vilken riksdagsledamot som helst kan på sin blogg länka in ett tv-inslag där man själv medverkar. Eller publicera egenproducerade filmklipp, filmade med en mobiltelefon. Dessutom använder sig en del ledamöter av podcasting för att via webb-radio skapa opinion.


Vad nästa steg blir i den digitala utvecklingen är svårt att förutspå, men jag tror mycket på webb-tv där man genom att publicera korta filmklipp där man kommenterar eller debatterar kan skapa utrymme för att få ut sina budskap. Blir man inte inbjuden till en TV-debatt kan man se till att arrangera sin egen.

Obama var den politiker som på allvar länkade den politiska kampanjen med den nya tekniken. Till nästa val är jag övertygad om att också svenska politiker kommer att använda den tekniska utvecklingen i betydligt högre utsträckning. Politiker har allt att vinna på att komma närmare sina väljare, oavsett om det är som avatarer i Second Life eller i vänskapsförhållanden på Facebook. För det kan nog vara så, att genom att bli mer digitala kan politiker bli mer mänskliga. Och det är väl aldrig fel?


Anna König, Ledamot i Arbetsmarknadsutskottet (m)